دپارتمان پایان نامه فنی و مهندسی
دپارتمان پایان نامه فنی و مهندسی با ارائه طیف وسیعی از خدمات پژوهشی در تلاش است تا به محققین، سازمانها، شرکتها، و دانشجویان یاری رساند تا پروژه های پژوهشی خود را به بهترین نحو به انجام رسانند. این دپارتمان به یاری تعداد زیادی از متخصصین و نخبه های کشور در مقاطع بالای تحصیلی این امکان را برای دانشجویان فراهم آورده است تا پژوهش هایی تراز اول و به روز را جهت توسعه دانش کاربردی در کشور انجام دهند.

خدمات ما در دپارتمان پایان نامه فنی و مهندسی
انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقی برای شرکتها و صنایع
انجام پروژه های تحقیقاتی برای دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا
پیشنهاد موضوعات به روز بر مبنای ایده های پژوهشی نوآورانه
تنظیم و نگارش پروپوزال
انجام کلیه خدمات نرم افزاری به صورت تخصصی برای هر رشته
انجام پروژه های کد نویسی ، شبیه سازی ، ساخت ، تولید ، کارهای آزمایشگاهی و آمار و ریاضی
ارایه فایل های اصلی نرم افزاری ، داده ها و مستندات پژوهش به صورت تمام و کمال
ارایه فایل های آموزشی در خصوص کارهای نرم افزاری صورت گرفته
نگارش مقالات مستخرج از پایان نامه جهت ارائه به کنفرانسها، سمینارها و همچنین ژورنالهای ISI
همچنین
انجام کلیه فصول پایان نامه و انجام پژوهشهای مرتبط
ارایه تمام منابع و ضمایم مربوطه
انجام پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد و دکتری
انجام پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی در مقطع ارشد و دکتری
انجام پایان نامه رشته مهندسی مواد و متالوژی در مقطع ارشد و دکتری
انجام پایان نامه رشته مهندسی صنایع در مقطع ارشد و دکتری
انجام پایان نامه رشته مهندسی عمران در مقطع ارشد و دکتری
انجام پایان نامه رشته مهندسی معدن در مقطع ارشد و دکتری
انجام پایان نامه رشته مهندسی معماری در مقطع ارشد و دکتری
انجام پایان نامه رشته نفت کامپیوتر در مقطع ارشد و دکتری
انجام پایان نامه رشته مهندسی برق در مقطع ارشد و دکتری

فروش پایان نامه
فروش پایان نامه
فروش پایان نامه

فرم سفارش آنلاین